Huisregels

Welkom terug bij De Prael Den Haag. Wij zijn blij met de versoepelingen van de corona-maatregelen, maar wij moeten ons ook nog steeds aan wat regeltjes houden. Graag vragen wij je medewerking bij het volgende:

RESERVEREN IS VERPLICHT VOOR HET RESTAURANT EN HET ACHTERTERRAS, NIET VOOR HET VOORTERRAS. RESERVEREN KAN EN MAG TER PLAATSE GEDAAN WORDEN. JE KUNT ONS BEREIKEN VIA 070 568 08 34

BOVEN DE 2 PERSONEN MOGEN MENSEN ALLEEN SAMEN AAN EEN TAFEL WANNEER ZE 1 HUISHOUDEN VORMEN VAN MAX 6 PERSONEN

GROEPEN ZIJN MET MAX 6 PERSONEN EN HOUDEN 1,5 METER AFSTAND
KOM JE NAAR BINNEN? DESINFECTEER DAN EERST JE HANDEN

IN HET RESTAURANT OF OP HET ACHTERTERRAS ZITTEN? WACHT AUB MET PLAATS NEMEN EN MELD JE BIJ GASTHEER/-VROUW. WIJ MOETEN EERST EEN CONTROLEGESPREK AFNEMEN 

IN HET RESTAURANT, OP HET VOORTERRAS OF OP HET ACHTERTERRAS: JE WORDT ALTIJD DOOR EEN VAN ONZE PERSONEELSLEDEN BEGELEID NAAR EEN  PASSENDE TAFEL 

GRAAG NIET BESTELLEN AAN DE BAR, JE WORDT BEDIEND AAN TAFEL

TAFELS EN STOELEN MOGEN NIET VERPLAATST WORDEN

JE MAG NIET ZONDER OVERLEG PLAATS NEMEN AAN EEN ANDERE TAFEL 

BIJ SLECHT WEER OF AFNEMENDE TEMPERATUREN KUNNEN WIJ JE NIET ALTIJD VERPLAATSEN NAAR BINNEN. MAALTIJDEN KUNNEN WIJ NATURRLIJK INPAKKEN, WE ZIJN ONDERTUSSEN KAMPIOEN ETEN-INPAKKERS GEWORDEN

NAAR DE WC? MELD JE EVEN BIJ DE TOILETDAME/-HEER. HIJ/ZIJ ZORGT ER VOOR DAT ER MAAR 1 PERSOON IN HET TOILET IS EN HOUDT ALLES NETJES SCHOON